תנ"ך - במדבר פרק כט פסוק לג - ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...