תנ"ך - והקרבתם עלה אשה ריח ניחח לה' פר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...