תנ"ך - ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...