תנ"ך - במדבר פרק ג פסוק ג - אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר־מלא ידם לכהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...