תנ"ך - במדבר פרק ג פסוק לד - ופקדיהם במספר כל־זכר מבן־חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...