תנ"ך - במדבר פרק ג פסוק לז - ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...