תנ"ך - ספר במדבר פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים