תנ"ך - במדבר פרק ל פסוק י - ונדר אלמנה וגרושה כל אשר־אסרה על־נפשה יקום עליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...