תנ"ך - כל־נדר וכל־שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...