תנ"ך - וידבר משה אל־ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...