תנ"ך - ואשה כי־תדר נדר לה' ואסרה אסר בבית אביה בנעריה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...