תנ"ך - ספר במדבר פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים