תנ"ך - ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...