תנ"ך - הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר־מעל בה' על־דבר־פעור ותהי המגפה בעדת ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...