תנ"ך - ועתה הרגו כל־זכר בטף וכל־אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...