תנ"ך - במדבר פרק לא פסוק כט - ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...