תנ"ך - והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם לה' שנים ושבעים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...