תנ"ך - במדבר פרק לא פסוק מא - ויתן משה את־מכס תרומת ה' לאלעזר הכהן כאשר צוה ה' את־משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...