תנ"ך - במדבר פרק לא פסוק מו - ונפש אדם ששה עשר אלף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...