תנ"ך - ויהי׀ כל־זהב התרומה אשר הרימו לה' ששה עשר אלף שבע־מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...