תנ"ך - ספר במדבר פרק לב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים