תנ"ך - ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...