תנ"ך - במדבר פרק לב פסוק יח - לא נשוב אל־בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...