תנ"ך - ועבדיך יעברו כל־חלוץ צבא לפני ה' למלחמה כאשר אדני דבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...