תנ"ך - ויענו בני־גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר ה' אל־עבדיך כן נעשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...