תנ"ך - ויאיר בן־מנשה הלך וילכד את־חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...