תנ"ך - ולמה תנואון תניאון את־לב בני ישראל מעבר אל־הארץ אשר־נתן להם ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...