תנ"ך - ספר במדבר פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים