תנ"ך - במדבר פרק לג פסוק יד - ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא־היה שם מים לעם לשתות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...