תנ"ך - במדבר פרק לג פסוק לג - ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...