תנ"ך - במדבר פרק לג פסוק לה - ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...