תנ"ך - במדבר פרק לג פסוק לז - ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...