תנ"ך - ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל־בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...