תנ"ך - וישמע הכנעני מלך ערד והוא־ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...