תנ"ך - ספר במדבר פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים