תנ"ך - במדבר פרק לד פסוק יח - ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את־הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...