תנ"ך - ספר במדבר פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים