תנ"ך - במדבר פרק לה פסוק א - וידבר ה' אל־משה בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...