תנ"ך - במדבר פרק לה פסוק י - דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את־הירדן ארצה כנען:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...