תנ"ך - והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד־עמדו לפני העדה למשפט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...