תנ"ך - במדבר פרק לה פסוק טז - ואם־בכלי ברזל ׀ הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...