תנ"ך - או בכלי עץ־יד אשר־ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...