תנ"ך - גאל הדם הוא ימית את־הרצח בפגעו־בו הוא ימתנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...