תנ"ך - במדבר פרק לה פסוק ד - ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...