תנ"ך - ספר במדבר פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים