תנ"ך - במדבר פרק ד פסוק לו - ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...