תנ"ך - ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את־המנחה לפני ה' והקריב אתה אל־המזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...