תנ"ך - ואם־לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...