תנ"ך - זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...