תנ"ך - או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את־אשתו והעמיד את־האשה לפני ה' ועשה לה הכהן את כל־התורה הזאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...